Stromkomfort - Jiří Pančenko
Padá Vám strom na dům? Zavolejte profíky s motorovou pilou! (+420) 777 122 351
ořez jasanu horolezeckou technikou
klasické kácení
metoda postupného kácení za pomoci lanové techniky

Parkové a lesní práce

Rizikové kácení

Jedná se o kácení s omezenými možnostmi směru pádu zapříčiněnými nespočtným množstvím případů. Například strom má vychýlené těžiště nad dům nebo jinou zástavbu, kácení podél vedení elektrického napětí, silnic, řek a pod. Kácení se provádí ze země za pomoci přetahovací techniky.

Speciální postupné kácení za pomoci lanových technik

Jde o kácení ve ztížených podmínkách. Na místech kde není možné pokácet celý strom ze země. Vše se provádí horolezeckou metodou. Jednotlivé části stromu jsou postupně odřezávány a dle potřeby přijištěny do lana a spuštěny na zem.

Kácení za pomoci vysokozdvižné techniky

Je poměrně efektivní a rychlý způsob kácení stromů v místech kam má technika přístup. Obzvláště v případech kdy se kácí větší strom a jeho části by mohly ohrozit okolí. Kácení je tak mnohem bezpečnější a samozřejmě rychlejší.

Klasické kácení

Kácení klasickým způsobem - položením stromu od země, strom se nachází na místě, kde pádem kmene nehrozí poškození majetku ani újma na zdarví a životě osob. Převážně jde o rovně rostlé stromy na volném prostranství a v lesním porostu.

Typy ořezů stromů

Zdravotní řez

Jedná se o základní typ ořezu stromu. Účelem je udržet korunu v dobrém stavu po stránce provozní bezpečnosti a estetiky. Odstraňují se větve suché a odumírající, nevhodné tvarem a budoucím vývojem koruny, nemocné, sekundární výhony.

Bezpečnostní řez

Jde o jakousi minimální variantu zdarvotního řezu, je zaměřen především na provozní bezpečnost stromu. Používá se zejména při odvracení hrozících nehod souvisejících s provozem stromu.

Komplexní rekonstrukce koruny

Zásah spočívá v odstranění mrtvých částí koruny a v přetvoření sekundárního větvení na primární struktury. Tyto zásahy navrátí koruně stromu její funkční a estetický tvar.

Redukční řez

Tento řez se používá u stromů ponechaných delší dobu bez průběžné údržby a rostoucích v blískosti zástavby. Nejčastěji jde o jednorázový zásah. Výjimkou jsou rozsáhlejší redukce, které je třeba realizovat postupně.

Hlavový řez

Je speciální řez, který se využívá k úpravám stromů vysazených v úzkých ulicích, kde rozloha jejich koruny nevyhovuje daným poměrům.