Stromkomfort - Jiří Pančenko
Padá Vám strom na dům? Zavolejte profíky s motorovou pilou! (+420) 777 122 351
Arboristika 01 Arboristika 02 Arboristika 03 Arboristika 04

Řez stromů

Pro řez stromů je velice důležité mít odborné znalosti a patřičné zkušenosti. Protože každý neuváženy krok či nepřesný řez muže mít pro budoucí život a bezpečnost stromu fatální následky jako např. zanesení patogenů do kmene a následně tvorba hniloby a dutin, tvorba defektních větvení nestabilních častí stromu, odumírání kořenu a další.


Naopak odborný řez zajistí dobrý zdravotní stav a provozní bezpečnost stromu a také správné hojení vzniklých ran.


Neodborné ošetření Vás taktéž může stát nemalé peníze ať už v podobě odstranění vzniklých škod nebo pokuty od příslušných orgánů. Proto je nutné řez stromů zadávat pouze zkušeným firmám s patřičnou kvalifikací. Proč vyžadovat certifikát ETW: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/certifikat-etw-a-proc-ho-vyzadovat.html.

Řez stromu provádíme průběžně po celý jeho život.

 • Komparativní řez

  Je používán při výsadbě a srovná poměr kořenové a korunové části stromu.

 • Výchovný řez

  Aplikuje se na mladé stromy, má za úkol zapěstovat korunu bez defektu větvení, taktéž upravit podjezdný či podchozí profil a vytvořit přirozený habitus. Výchovný řez je levný a můžete jím do budoucna předejít velkým potížím a finančním výdajům, které vznikají právě opomenutím výchovného řezu a následnou tvorbou defektu. Proto na něj určitě nezapomeňte.

 • Udržovací řezy

  Bezpečnostní řez - řeší pouze aktuální provozní bezpečnost, odstraňují se při něm suché a poškozené větve.
  Zdravotní řez – cílem zdravotního řezu je udržet strom bezpečný a v dobrém zdravotním stavu. Řeší podporu terminálu, potlačení defektu, odstraňují se suché a jinak poškozené větve.

 • Redukční řez

  Redukuje část koruny směrem k překážce (domu, pomníku, elektrickému vedení apod).

 • Obvodová redukce

  Snižuje nápor větru na korunu u starších stromů, čímž zmenšuje riziko vyvrácení nebo zlomení stromu.

 • Stabilizace sekundární koruny

  Jedná se o zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, která vznikla předchozím nesprávně provedeným řezem. Jeho snahou je stabilizace koruny a snížení provozních rizik.

 • Sesazovací řez

  Je nestandardní řez destruktivní, při kterém je provedena hluboká redukce koruny a lze k němu přistoupit pouze u některých taxonů a za určitých podmínek.

 • Tvarovací řez

  Jedná se o řezy prováděné v rámci řezů výchovných. Cílem je udržet strom v daném tvaru. Tento řez se musí provádět po celý život stromu v pravidelných intervalech.

 • Řez na hlavu

  Jedná se o pravidelný řez obvykle jedno až tříletých výhonů.

 • Řez živých plotů

  Nejdůležitější je při tvorbě živého plotu dbát na výběr správného druhu, který je pro tento účel vhodný. Rovněž je nutné řez provádět v pravidelných intervalech.

Je mnoho druhů řezů a každý je nutné zvolit v jiném případě, taktéž každý strom má jiné nároky a mnohdy je vhodné zvolit kombinaci řezů. A proto se nebojte na nás obrátit, pomůžeme Vám jak s výběrem správného řezu, tak s provedením samotného řezu.

Máte obavu, aby Vámi vybraná firma odvedla daný řez dle platných standardů? Obraťte se na nás a my zajistíme technický dozor.