Stromkomfort - Jiří Pančenko
Padá Vám strom na dům? Zavolejte profíky s motorovou pilou! (+420) 777 122 351
Zajištění korumy stromu 01 Zajištění koruny stromu 02

Zajištění koruny

U stromu často dochází v důsledku dřívější absence řezu ke tvorbě defektního větvení, takzvaného tlakového větvení, které svou povahou hrozí odlomením a následným pádem části kmene. Pro zajištění takovýchto korun se používají v kombinaci s řezem bezpečnostní vazby, které samotný defekt neřeší, ale zmírňují jeho případné následky a zvyšují tím bezpečnost daného stromu. Základní dělení bezpečnostních vazeb je na statické a dynamické. Pro výběr a instalaci daného typu vazby je nutné mít velké znalosti této problematiky.

Špatná instalace bezpečnostní vazby nemusí být účinná a může strom ještě více poškodit.


Bezpečnostní vazba by měla procházet pravidelnou kontrolou, která je v případě selhání a následné škodné události vyžadována pojišťovnou. Její absence může znamenat velký problém. Proto máte-li na Vašem stromě vazbu, která není pravidelně kontrolována, neváhejte se na nás obrátit, kontrolu rádi provedeme.


Bezpečnostní vazba se ze stromu nikdy neodstraňuje bez její náhrady za novou.


Zajištění korun stromů